Historien om "Gurk-Svensson"

Axel Svensson ”Gurk-Svensson”

(Handelsträdgården på Hildedal Grimbo 1907-1984)

Axel Svensson föddes år 1876 i Kristianstad och började redan som 16-åring arbeta på Nybergs Trädgård och Blomsterhandel i Laholm. Men den unge mannens kunskapstörst var stor och snart flyttade han till England där han förutom på diverse handelsträdgårdar arbetade på en orkidéodling. Efter fem års lärorik tid återvände Axel Svensson till Sverige och bosatte sig i Göteborg. 1902 gifter sig Axel med Hilda Maria.
 
Gurkor och tomater var inte så vanligt förekommande i de svenska hushållen vid tiden för Axel Svenssons hemkomst. Men ”Gurk-Svensson” som han snart kom att kallas antog utmaningen och snart frodades gurkplantorna och tomatklasarna dignade i hans växthus. Året är 1907 när herr och fru Svensson köper Hildedal och börjar sakta men säkert bygga upp en lönsam handelsträdgård. Platsen Hildedal är nu belägen med bostäder i bostadsrättsform. Vår förening är en av de föreningar som har sina bostadsrätter på denna historiska mark.

Men var fanns hemligheten med att ”Gurk-Svenssons” gurkor till skillnad från andra odlares grödor sällan utsattes för sjukdomar? Varför blev inte hans gurkor ”beska” under heta sommardagar? Svaret på detta är hans yrkeshemlighet men kunderna på bl a Grönsakstorget uppskattade hans råvaror och återkom ständigt för nya inköp. Gurk-Svensson var nu ett begrepp i var mans mun.
Efter Axel Svenssons bortgång 1943 övertog sonen Axel Yngve verksamheten som han drev fram till 1984.