Styrelsen

Peter Hansson
Ordförande
Kamomillvägen 44
 
Nils Moberg
Ledamot
Kamomillvägen 44

Martin Dahlberg
Sekreterare
Kamomillvägen 44

Ronny Andersson
Ledamot
Kamomillvägen 42

Glenn Wigström
Suppleant
Kamomillvägen 42

Valberedningen

Mikael Fridén
Valberedning
Kamomillvägen 40
 
Almir Smajic
Valberedning
Kamomillvägen 38