Ordningsregler

Brf Kamomillen, hösten 2017
 
För att vårt boende och boendemiljö skall bli en trevlig plats att vistas i så finns det några regler som man skall känna till och leva efter.
 
Att bo i bostadsrätt innebär att man ingår i en gemenskap tillsammans med andra människor. Vi äger och förvaltar huset som vi bor i och tillsammans gör vi vårt boende och vår förening till en ännu mer trivsam plats att vara på. Genom att leva upp till föreningens ordningsregler kan såväl gammal som ung bidra till en god gemenskap i vår förening.
 
Trapphuset
I trapphuset får INGA saker överhuvudtaget förekomma! Allt måste förvaras inne i varje lägenhet, gäller, barnvagnar, cyklar, leksaker med mera. Detta på grund av brandrisk och eventuell utrymning vid brand. Det underlätta också för dem som städar vårt trapphus om det är rent från saker på golvet.
Att inte ställa upp ytterdörrar under längre tider och se till att dörrarna går i lås för att förhindra obehöriga att komma in.
 
Soprummen
I Brf Kamomillen så källsorterar vi våra sopor. Vi använder båda soprummen för att få till en så fullgod återvinning som möjligt. I soprummen kan man slänga följande; glas, wellpapp (wellpapp är det som är räfflat), pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar, plastförpackningar, restavfall och matavfall. Använd de bruna avfallspåsarna för matavfall som finns att hämta ute i soprummen. Det är viktigt att ordningen följs i soprummen så att Renova kan tömma kärlen vid rätt tid. Det som inte får slängas i soprummen lämnas på kommunens återvinningscentraler och placeras INTE på golvet i soprummen.
 
Parkering
Parkering på gatan får ske under ca 10 minuter vid i och urlastning. Använd inte gräsmattan som parkering utanför 38-44. De parkeringsfickor som finns är främst avsedda för besökare och där får man stå i 4 timmar på vardagar mellan kl. 08.00-22.00 måndag till fredag och hela dagen på helgerna.
 
Föreningsdagar
I Brf Kamomillen har vi föreningsdagar 2 gånger om året, en på våren och en på hösten. Detta innebär att vi träffas grannar emellan och gör enklare sysslor som hör årstiden till. Ju fler som deltar desto roligare blir det och dagen avslutas med fika och grillning som är ett uppskattat inslag.
 
Oljud och buller
Tänk på att visa dina grannar respekt och inte spela hög musik, använda tvättmaskin etc. på sena kvällar eller nätter. Nattro är påbjudet kl. 22.00-06.00. Tänk även på att ditt golv kan vara din grannes tak, hopp och klampande kan vara störande. Tänk på att hålla en normal ljudvolym när du vistas på balkongen eller uteplatsen, grannen kanske också vill sitta ute utan att höra allt du säger. Tänk även på att det finns grannar som behöver lugn och ro även på dagtid, exempelvis äldre människor, småbarn och skiftarbetare.
 
Nerskräpning
Hjälp till att hålla närområdet snyggt. Cigarettfimpar, snus och tuggummi slängs inte på gatan eller utanför porten!
 
Husdjur
Husdjur är trevligt om alla sköter om sin hund, katt eller annat djur. Det är inte trevligt att man rastar sina husdjur precis utanför porten. En förutsättning är även att man plockar upp bajs efter sina rastade husdjur. Ylande/skällande hundar är inte roligt att lyssna på.
 
Uteplatser och balkonger
Staket får sättas upp runt uteplatsen, genomsiktligt och gärna tryckimpregnerat eller trä färgat. Ett målat staket skall ha en kulör av något slag som kan återfinnas på föreningens bostadshus. På gavelsidan av uteplatsen kan ett högre skydd sättas upp som då skall gå i samma stil som det övriga staketet. Om man måste borra i bostadshusets fasad MÅSTE styrelsen kontaktas innan arbetet påbörjas.
Inga växter får planteras på ett sätt så att dom växer mot husets fasad. Ingen plantering av växter får ske utanför altanen (bortsett från kolonilotter).
Altaner måste ha minst 10 cm luftspalt till huset för att husets grund ska kunna besiktigas (alternativet är att plankorna läggs längs med huset, så att man kan lätt skapa åtkomst till huset vid behov).
 
Ingenting får hängas utanför balkongen, gäller balkonglådor, mattor, paraboler, flaggor m.m. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongen.
 
Vid grillning bör man ta hänsyn till sina grannar och flytta ut en bit på gräsmattan så inte grillröken kommer till den som bor ovanför. El grill är att rekommendera för grillning på balkong för att minimera brandrisk.
 
Mat till fåglar
Skadedjur kommer där mat finns. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, altan eller fönster. Fågelfrön är god mat för bland annat råttor och de vill vi hålla borta från vår förening.
 
Parabol
Parabol får sättas upp på balkong eller motsvarande yta på uteplats. Parabolen skall i sin helhet rymmas inom balkongens eller altanens yta. Den skall ha ett eget stativ. Stativet eller parabolen får under inga omständigheter fästas i fastigheten eller balkongräcke.
 
Markiser
Markiser får sättas upp på balkong eller uteplats. Valfritt med vikarm- stödbensmodell. En markis kan vara enfärgad eller randig. Markisen som monteras skall ha kulörer av något slag som kan återfinnas på föreningens bostadshus.
 
Felanmälan
Om något är trasigt, exempelvis hiss, lampor eller annat. Rapportera detta till Styrelsen, postfack i uppgång 42 eller till styrelsen@brfkamomillen.se
 
Nycklar
Tappade nycklar/taggar (även lånade nycklar så som trädgårdsskjulsnycklar) måste anmälas till styrelsen som ordnar nya och bekostas av medlemmen.
 
Ekonomisk förvaltare
Ekonomisk förvaltare: Lundéns, Erik Dahlbergsgatan 20,
41126 Göteborg, Tel: 031-17 77 70
kontaktas för t ex för att få autogiro på månadsavgiften.