Ordningsregler

Brf Kamomillen, 2020

 
För att vårt boende och boendemiljö skall bli en trevlig plats att vistas i så finns det några regler som man skall känna till och leva efter.
 
Att bo i bostadsrätt innebär att man ingår i en gemenskap tillsammans med andra människor. Vi äger och förvaltar huset som vi bor i och tillsammans gör vi vårt boende och vår förening till en ännu mer trivsam plats att vara på. Genom att leva upp till föreningens ordningsregler kan såväl gammal som ung bidra till en god gemenskap i vår förening.
 
Trapphuset
I trapphuset får ingen förvaring ske, allt måste förvaras inne i varje lägenhet. Det gäller barnvagnar, cyklar, leksaker med mera. Detta på grund av brandrisk och eventuell utrymning vid brand. Det underlättar också för dem som städar vårt trapphus om det är rent från saker på golvet. Håll ej öppet ytterdörrar under längre tider och se till att dörrarna går i lås för att förhindra obehöriga att komma in.
 
Soprummen
I Brf Kamomillen källsorterar vi våra sopor. Vi använder båda soprummen för att få till en så fullgod återvinning som möjligt. I soprummen kan man slänga följande; glas, wellpapp (wellpapp är det som är räfflat), pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar, plastförpackningar, restavfall och matavfall. Använd de bruna avfallspåsarna för matavfall som finns att hämta ute i soprummen. Det är viktigt att ordningen följs i soprummen så att Renova kan tömma kärlen vid rätt tid. Det som inte får slängas i soprummen lämnas på kommunens återvinningscentraler och placeras INTE på golvet i soprummen.
 
Parkering
Parkering på gatan får ske under ca 10 minuter vid i och urlastning. Använd inte gräsmattan som parkering utanför 38-44. De parkeringsfickor som finns är främst avsedda för besökare och där får man stå i 4 timmar på vardagar mellan kl. 08.00-22.00 måndag till fredag och hela dagen på helgerna. Det är ok att parkera på gatan vid eventuell flytt. Se då till att det är möjligt att passera från ett håll.
Parkeringsplatsen får man själv hålla rent från sand, flis och även skottning från snö. Snöskyffel finns i cykelrummen.

 
Föreningsdagar
I Brf Kamomillen har vi föreningsdagar 2 gånger om året, en på våren och en på hösten. Detta innebär att vi träffas grannar emellan och gör enklare sysslor som hör årstiden till. Ju fler som deltar desto roligare blir det och dagen avslutas med fika och grillning som är ett uppskattat inslag.
 
Oljud och buller
Tänk på att visa dina grannar respekt och inte spela hög musik, använda tvättmaskin etc. på sena kvällar eller nätter. Nattro är påbjudet kl. 22.00-06.00. Tänk även på att ditt golv kan vara din grannes tak, hopp och klampande kan vara störande. Tänk på att hålla en normal ljudvolym när du vistas på balkongen eller uteplatsen, grannen kanske också vill sitta ute utan att höra allt du säger. Tänk även på att det finns grannar som behöver lugn och ro även på dagtid, exempelvis äldre människor, småbarn och skiftarbetare.
 
Nerskräpning
Hjälp till att hålla närområdet snyggt. Cigarettfimpar, snus och tuggummi slängs inte på gatan eller utanför porten!
 
Husdjur
Husdjur är trevligt om alla sköter om sin hund, katt eller annat djur. Det är inte trevligt att man rastar sina husdjur precis utanför porten. En förutsättning är även att man plockar upp bajs efter sina rastade husdjur. Ylande/skällande hundar är inte roligt att lyssna på.
 
Uteplatser och balkonger

 • Material
  Vid bygge av altan på plan 1 skall tryckimpregnerat trä användas. Materialet tål vårt klimat bra och skyddar mot röta i mer än 25 år.
 • Mått
  Altanen får byggas inom din tomt (tomstorlek finner du i din bopärm). Staket får sättas upp kring din uteplats. På din gavelsida är det ok att ha en högre del av staketet för att minska insynen. Detta ska gå i samma stil som det övriga staketet.
  Ditt staket får på långsidan maximalt vara 115 cm högt från marknivå. Staketet på gavelsidan får ej överstiga 185 cm från marknivå. Staketet får endast ha denna höjd på 50% av gavelns totala längd.
 • Kulör
  Altan samt räcka får inte målas i någon färg då det skapar ett osammanhängande intryck kring fasaden. Träet får däremot ytbehandlas. 
 • Utformning
  Om din altan skall fästas i fasaden måste styrelsen godkänna detta innan. Inget på din uteplats får fästas i fasaden utan att styrelsen godkänt detta innan.
  På din altan måste det finna möjlighet att kontrollera fasaden och bottenplattan. Därför måste du bygga en ram runt din altan så att man kan komma åt fasaden vid inspektion. Det måttet måste vara minst 10cm. Vid mer frågor kring detta, kontakta styrelsen.
  Staket behöver ha genomsyn. Inga stängda staket får byggas. Minsta måttet mellan staketets ribbor skall vara 1 cm. Växter på altanen är tillåtet men får inte vara i kontakt med fasaden eller hänga utanför.
 • Utformning
  Inglasning är tillåtet under den överliggande balkongen. För att göra detta krävs styrelsens godkännande och bygglov.   
 • Belysning
  Om du önskar att sätta upp belysning krävs det ett godkännande från styrelsen. Styrelsen kommer att rekommendera vilken typ av lampa som skall sättas upp.
 • Övrigt
  Om man önskar att frångå ovan riktlinjer vid nybygge/renovering av altaner skall man ha godkänt av styrelsen och förklara sina ändringar.
  Ingenting får hängas utanför balkongen, gäller balkonglådor, mattor, paraboler, flaggor m.m. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongen. Vindskydd på balkong får inte sättas upp utan styrelsens godkännande.
  Vid grillning skall hänsyn visas till sina grannar. På nedre plan bör man hålla sig så långt ut som möjligt. För de som önskar att grilla på balkong rekommenderas elgrill. Kolgrill är inte tillåtet att användas på balkongerna.
  Önskar man att sätta upp något på fasaden måste man få godkänt från styrelsen. Det är inte tillåtet att borra i fasaden utan godkännande. 


Mat till fåglar

Skadedjur kommer där mat finns. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, altan eller fönster. Tyvärr drar detta med sig andra djur som är skadliga för fasaden.
 
Parabol
Parabol får sättas upp på balkong eller motsvarande yta på uteplats. Parabolen skall i sin helhet rymmas inom balkongens eller altanens yta. Den skall ha ett eget stativ. Stativet eller parabolen får under inga omständigheter fästas i fastigheten eller balkongräcke.
 
Markiser
Markiser får sättas upp på balkong eller uteplats. Valfritt med vikarm- stödbensmodell. En markis kan vara enfärgad eller randig. Markisen som monteras skall ha kulörer av något slag som kan återfinnas på föreningens bostadshus.
 
Felanmälan
Om något är trasigt, exempelvis hiss, lampor eller annat. Rapportera detta till Styrelsen, postfack i uppgång 42 eller till styrelsen@brfkamomillen.se
 
Nycklar
Tappade nycklar/taggar (även lånade nycklar så som trädgårdsskjulsnycklar) måste anmälas till styrelsen som ordnar nya och bekostas av medlemmen.

Odlingslott
Medlem som har en odlingslott ska vid flytt förhöra sig om den nya medlemmen vill ta över odlingslotten. Om inte ska medlemmen tillse att odlingslotten iordningställs till jord rent skick innan utflytt.
 
Ekonomisk förvaltare
Ekonomisk förvaltare: HSB Göteborg.